Phản tỷ số: Một loại trò chơi được yêu thích nhất

Người chơi của phản tỷ số phải lấy các số và biểu tượng khác nhau bằng cách bỏ vào hình chữ nhật. Mỗi cuộc chơi bắt đầu với hình chữ nhật 8×8 trống. Người chơi áp dụng để tìm một cách để có thể bỏ số 0-8 và biểu tượng * – + vào từng ô trong hình chữ nhật.

Khi bạn bỏ một số vào hình chữ nhật, nó sẽ không đứng cùng với bất kỳ số khác. Mỗi biểu tượng đặt phía bên trái số bị giới hạn bởi số bên phải của nó. Ví dụ, nếu số 4 được lưu trữ ngay bên phải của một biểu tượng *, số 5 không được lưu lại bên ngoài nó.

Và cũng cần lưu ý rằng các số không được lưu trữ trong 2 hàng hoặc 2 cột nào đó.

Phản tỷ số là một trò chơi rất thú vị và được yêu thích bởi người chơi. Nó có thể giúp bạn để giải các bài toán thuật toán, đặc biệt là trong các lĩnh vực như toán học và khoa học máy. Nó cũng có thể giúp bạn tối ưu hóa và khắc phục rắc rối về các tài nguyên.

Bài cùng danh mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *